اسم های دخترانه مذهبی و قرآنی

1 1 1 1 1 امتیاز 3.65 (210 رأی)

اسم های دخترانه مذهبی و قرآنی

نام های زیر، اسم های دخترانه مذهبی و قرآنی می باشند، این نام ها ترکیبی از نام های دینی، عربی و برخی با ریشه یکسان پارسی هستند. این لیست با کمک بازدیدکنندگان به صورت دوره ای تکمیل تر می گردد. اگر شما نیز نامی را میدانید که در این لیست قرار ندارد به ما اطلاع دهید.

اسم های دخترانه مذهبی و قرآنی بقیه در ادامه مطلب ...

- حرف الف:

آنسه : انس گیرنده ، مانوس ، خو گیرنده ، همنشین نیکو

آمال : ارزوها

آنسه : مانوس، همنشین نیکو

آتیه : آینده

آلاء : نعمتها ،از اسامی قرآنی

آیه : نشانه ،نشانه خدا

آیات : جمع آیه، اسم دختر شاعر شیعه بحرینی که بدست آل سعود شهید شد

آینور: اسم ترکیبی ترکی_عربی به معنی نور ماه ، نورانی مثل ماه ، روشنایی ماه ، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و درخشان است.

اسماء الهدی : نامهای هدایت،از اسامی قرآنی(نامهای هدایت خداوند)

اسماءالحسنی : نامهای نیکو،از اسامی قرآنی(نامهای نیکوی خداوند)

ابتسام : تبسم،لبخندزدن

اکلیل : تاج

اسنا : بانوی بزرگوار و بلندمرتبه

امیرا : بانوی حاکم

امانه : اطمینان و آرامش قلب ، دختری که وجودش مایه قوت قلب است

اصیلا : بانوی با اصالت

ارون : شاد و شادمان

ایما : اشاره

اسراء : اسم یکی از سوره های قران، به معنی معراج پیامبر

الحان : نواهای خوش ، نغمه های دلکش ، صدای موزون و خوش آیند

الیسا : دختری که مانند گل انار لطیف است + مرکب از الیس(عربی)به معنای گل انار و الف تانیث فارسی


- حرف ب:

بشری : بشارت ،از القاب قرآن،(بشارت برای مومنین)

بصیرا : دختر بینا و دانا


- حرف ت:

تالیا : تلاوت کننده قرآن

تبارک : یعنی مبارک شد ،از صفات خدا

تبسم : لبخند

ترنم : زمزه یک نغمه، آواز، نغمه

تکتم : نام چاه زمزم،نام مادر امام رضا ،بانوی رازدار و رازنگهدار

تسنیم : رودی در بهشت (سوره مطففین)

تینا : در عربی (طین) به معنی گِل سرخ


- حرف ث:

ثنا : حمد، شکر، سپاس

ثمر : ثمره، میوه

ثمره : میوه

ثمینا : گرانبها و ارزشمند (ترکیبی عربی -فارسی)

ثمینه : گرانبها

ثمین : گرانبها


- حرف ج:

جنان : بهشتها ،باغها،از اسامی قرانی


- حرف ح:

حانیه : یکی از القاب حضرت فاطمه زهرا(س)

حنیفا : حق ،راست(لقب ادیان توحیدی و مسلک حضرت ابراهیم)

حنیفه: حق ،راست(لقب ادیان توحیدی و مسلک حضرت ابراهیم)

حورا : حور،حور بهشتی

حورانه : مثل حور زیبا

حره : دختر آزاده ،از اسامی حضرت زهرا، از القاب بانوان اشرافی،(حر اسم اولین شهید کربلا هم هست)

حامده : سپاسگزار،حمدکننده خدا

حدیث : سخنی که از پیامبر(ص) یا بزرگان دین نقل می کنند ، داستان، سرگذشت، سخن

حدیثه : نو و تازه

حکیمه : زن حکیم و دانشمند،از القاب حضرت زهرا

حسنی : نیکو،پسندیده

حسنا : زن زیبا

حسیبا : مرکب از حسیب به معنای پاک نژاد و پاکزاد و الف نسبت ، دختر با اصل و نسب

حمراه(hamraah) : حوری لقا، در کمال زیبایی (سفید)

حمرا : سرخ

حماسه : دلیری و شجاعت،کار افتخارآفرین

حنا : نام گیاهی بهشتی

حنان : بسیار مهربان ،یکی از نام های خداوند ،در دعای جوشن کبیر می تونید ببینید

حنانه : ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ، ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪﻩ ، ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ، ستونی که قبل از ساختن منبر پیامبر اسلام(ص) هنگام وعظ به آن تکیه می‌فرمودند

حور آسا : حور(عربی) + آسا(فارسی) آن که چون حور زیباست

حور آفرین : حور( عربی) + افرین (فارسی)= آفریننده حور یعنی زنی که دختر زیبا بدنیا میاورد

حوردیس : انکه چون حور زیباست

حور رخ : همانند حور

حورزاد : زاده حور ،از شدت کمال زیبایی انگار از نسل حور است

حوری دخت : دختر حوری

حوروش : آنکه چون حور زیباست

حور بانو

حوریا : آنکه چون حور زیباست

حلما : دختر صبور ،از صفات حضرت زینب

حلیا : آنچه در چشم خوش میدرخشد (حلی+ا)

حلیه : زینت ،زیبا و خوش اندام، دیبای بهشتی


- حرف خ:

خضرا: سبز ،تازه


- حرف د:

دینا : اسم خواهر حضرت یوسف ،به معنی دین هم هست

دعاء : دعا،راز و نیاز و درخواست

درا (dorra): دختر زیبا و ارزشمند ،مانند در


حرف ر:

راحله : مؤنث راحل - بانوی مسافر

ردا : عقل و خرد

راحل : دختر مهاجر

راضیه : پسندیده ، خوش ، خشنود ؛ (در اعلام) از القاب فاطمه زهرا(س)

رافعه : اوج دهنده، رفیع کننده (باعث افتخار)

رایان : اسم کوهی در حجاز

رایحه :عطر خوش(رایحه الجنت) ،عطر حضرت زهرا

راکعه : رکوع کننده،(در قرآن آمده:وارکعوا مع الراکعین)

راحیل : نام یک فرشته،راحیل عربی شدهٔ لغت عبری رَجِل به معنای بی گناه است. راحیل همسر دوم و محبوب یعقوب و مادر یوسف و بنیامین است. نام او در کتاب پیدایش در تورات ذکر گشته‌است. راحیل دختر لابان و خواهر کوچک تر لیاه است. مادر یعقوب، ربقاه ، خواهرلابان بوده‌است. راحیل در نزدیکی بیت‌لحم یهودیه مدفون است.

رحمه : نام همسر حضرت ایوب

رضیه : اسم بانوی پادشاهی که بر هند در زمان سلطنت مسلمانان سلطنت کرد

رضوانه

رمان : انار ،میوه بهشتی در قرآن

رمانه : دختری که مانند انار لطیف است

ریحان : گیاه و گل خوشبو و معطر، در حدیثی از امام علی (ان المرئه ریحانه و… ترجمه: زن (دختر و …) مانند گل خوشبویی است،پس به انجام کارهای سخت وادارشان نکنید)

ریحانه : گل خوشبو و معطر (مثل اسم قبل،نام مادر امام رضا،از القاب حضرت زهرا

رانیا : قریب و نزدیک

رمیصا : بانوی دلیر و جنگجوی صدر اسلام که از زنان دیگر و همچنین خیمه پیامبر دفاع کرد تا اینکه پس از مقاومت و دلیری بسیار شهید شد(ام سلیم ، دختر ملحان بن خالد بن زید یکی از صحابه معروف رسول الله،همچنین نام یکی از دو ستاره ای که بر ذراع است)

رمیصا : بانوی دلیر و جنگجوی صدر اسلام که از زنان دیگر و همچنین خیمه پیامبر دفاع کرد تا اینکه پس از مقاومت و دلیری بسیار شهید شد(ام سلیم ، دختر ملحان بن خالد بن زید یکی از صحابه معروف رسول الله،همچنین نام یکی از دو ستاره ای که بر ذراع است)


- حرف ز:

زمزم : نام چشمه ای که به خاطر دعای مادر حضرت اسماعیل در مکه نمایان شد

زوفا : گیاهی معطر از خانواده نعنا

زیتون : از اسامی قرآنی و یکی از میوه هایی که در قران به آن سوگند خورده شده،نماد فلسطین و همچنین صلح و انسان دوستی

زیتونه : یک دانه زیتون


- حرف س:

ساهره : چشمه روان

سالمه : بدون عیب، در کمال سلامت

سامره : نام شهری در عراق که مرقد امام دهم و یازدهم در آن واقع شده است

ساجده : دختر سجده کننده(عبادت کننده خدا)

ساعده : دختر مددیار، یاری کننده

سامیرا: سمیرا، زن بزرگوار، نام محلی در نزدیکی مکه،نام عمه شیرین در داستان خسرو و شیرین ترجمه عربی مهین بانو است

سامیه : یعنی بانوی بلندمرتبه و از القاب حضرت زینب

سبا : سوره ۳۴ قرآن کریم، شهری در یمن که بلقیس ملکه آنجا بوده، در عبری به معنی انسان

ستیا (setia) : زن با حیا . بانوی بلند مرتبه . نام حضرت معصومه که دختر حضرت موسی ابن جعفر هستند

ستیلا (satila) : نام دختر امام موسی کاظم و لقب حضرت مریم

سدنا: سجده کننده بر خانه خدا – مرکب از سدن(عربی) به معنای سجده کردن به کعبه + ابف فاعلی (فارسی)

سدن (saden) : پارچه ای که روی کعبه می کشند،خدمتکارکعبه

سجده : معنیش روشه

سلاله : یعنی نسل، از القاب حضرت زهرا

سلنا

سِلما : صلح، آشتی، زنِ صلح طلب، پاکی و پاکدامنی

سلوا (سلوی) : نوعی پرنده(بلدرچین) در قرآن که در بهشت هم هست

سلوی (بر وزن حلوا) : کبوتر بهشتی در قرآن

سما : آسمان

سمانه : سمانی بلدرچین

سوره : سوره قرآن

سوده : دختر سبزه روی چشم مشکی ، خرده الماس و فلزات گرانبها

سنا : روشنایی

سندس (sandas): پارچه ای ابریشمی و لطیف ، در قرآن آمده است که لباس ابرار از جنس سندس ساخته شده استدمعنی دیگرش میشه دختری که پوشاننده بهشتیان است

سمیه : دختر کوچک والا مقام، صدای خوش، اوازی که در آن خیر باشد، نام مادر عمار یاسر یکی از اصحاب پیامبر(ص)


- حرف ش:

شریفه : زن شرافتمند

شعری (shera) : نام ستاره ای ،در قرآن هم آمده

شفیعه : زن شفاعت کننده

شمسا : دختری که مانند خورشید است،درخشان و پرتوافشان

شمیس : خورشید کوچک

شکرانه : معنیش روشه


- حرف ص:

صونا : دوری از گناه ،خویشتنداری از گناه

صبرا : بردباری

صدیقه : اسم مونث، بمعنی بسیار راستگو و درستکار و از اسم ها و القاب حضرت فاطمه(س) و حضرت مریم (س)

صالحه : دختر و زن نیکوکار


- حرف ض:

ضحی: سپیده صبح،در قرآن بهش قسم خورده شده


- حرف ط:

طهورا : پاکیزه، پاک کننده ، از اسامی قرآنی (شرابا طهورا)

طاهره : طاهر، زن پاک و مبرا از عیب، لقب فاطمه زهرا (ع) و لقب خدیجه همسر پیامبر (ص)

طلیعه : پدیدار گشتن، ظاهر شدن، پیشرو

طنان : پرطنین، بلندآوازه، مشهور

- حرف ع:

عارفه : زن عالم و عارف

عادله

عابده : زن عبادت کننده

عاتکه : نام دختر عبدالمطلب(جد پیامبر(ص) ) در واقع نام عمه پیامبر

عادیات : اسم سوره ای از قرآن

عالیه : عنوانی احترام آمیز برای بانوان،به روایتی نام دختر امام علی النقی(ع)

عامره : آبادکننده

عسل : از اسامی قرآنی، در قرآن دربارش گفته شده: در ان نوعی شفاست.

عرشیان : عرش(عربی) + ی(فارسی) + ان(فارسی) ملائکه، فرشتگان

عطیه : هدیه عطا شده (از طرف خداوند)

عفاف : پاکدامنی

عفیف : پاک دامن

عفیفه : زن پاک دامن

علیا (elia) : بانوی والا،رفیع ، فکر کنم مونث “علی” باشه

عهدیه : پای بند به عهد و پیمان


- حرف غ:

غدیره : گیسوی بافته شده، مونث شده کلمه (غدیر)

غزاله : نوعی آهو بره ی ماده، (به مجاز) آفتاب، چشمه ی آفتاب، (در اعلام) به قولی نام مادر امام چهارم علی بن حسین (ع) بوده است - آهو بره ماده

غانیه : دختر جوان پاکدامن


- حرف ف:

فائزه : نائل ، رستگار، از اسامی قرآنی

فائقه : پیروز شده

فارهه : دختر زیبا و با نمک

فاطیما : اسم حضرت فاطمه به زبان عبری ،حضرت فاطمه با همین نام بر شهری از مردم پرتقال ظاهر شد و خود را صدیقه کبرا معرفی کرد که دوازده فرزند داشت و …(این ماجرا مورد تایید پاپ و تمام کلیساییان است)

فریضه : عمل واجب

فصیحه : فصیح و گویا،بانوی فهمیده

فهیمه : فهیم


- حرف ک:

کوثر : نیکی بسیار، نام یک سوره قرآن که درباره حضرت زهراست

کاملیا


- حرف ل:

لیلا : درازترین و تارترین شب، سرخوشی از می، همسر پیامبر اسلام

لیالی : شبها


- حرف م:

ماریه : زن سپید و درخشان، نام یکی از همسران پیامبر

مائده (Mā-’ede) : خوردنی، طعام، نام سوره ای در قرآن کریم

محدثه : یکی از القاب حضرت فاطمه(س) ، زنى که براى او حدیث گفته می شود ، تازه ، نو

مریم : نام حضرت مریم ، نام یک نوع گل سفید رنگ و خوشه ای

مکرمه (mokrame) : مورد احترام واقع شده،بانوی محترم

مبینا : آشکار و روشن،از اسامی کلام وحی

متینا : دختر متین و باوقار

محیا : یکی از صفات خدا ،زنده و پویا

محیصا : رستگار شده ، پاک و آمرزیده (به فتح میم). در قرآن کریم به معنای محل فرار و پناهگاه آمده است (دارای ریشه پارسی و مذهبی)

مشکات : (در قدیم) چراغدان، از واژه‌های قرآنی

ملیسا : زمانی بین مغرب و نماز عشا؛ ماه صَفر؛ ماهی بین آخر گرما و زمستان

ملیحه : (در قدیم) (به مجاز) ملیح، زیبا و خوشایند، دارای ملاحت، با نمک؛ (در قدیم) دوست داشتنی و مورد پسند

ملیکا : اسم رومی، مادر امام مهدی

مولود : زاده شده، به دنیا آمده، تولد، میلاد، حاصل

مهنا (mohanna ) : گوارا و خوش

مهدی (مهدا خونده میشه،دخترونست ) : هدایت شده ،(اگه موضع ظهور بچه دار شدین بذارین ،هدایت شده بدست مهدی)

مهدیه (Mah-die) : عروس

مهلا : آهسته، آرام


- حرف ن:

نرجس : نام گل ، لقب مادر حضرت مهدی عج الله فرجه الشریف

نفیسه : گران بها، قیمتی؛ ارجمند و گرامی

نسیبه : دارای اصل و نسب؛ خویشاوند و نزدیک

نشاط : (عربی) 1- شادی، خوشی، سرزندگی؛ 2- (در قدیم) میل، عزم، شوق

نعیمه : نعمت، پرنعمت، نرم، لطیف، از نامهای بهشت

نور : معنیش روشه،از اسامی خدا(نور آسمانها و زمین)

نورا : درخشان ،تابان(از نور میاد)

نها : عقل و خرد (اسم قرآنی)

نیّره : نورانی، روشن، منير، بسيار درخشان


- حرف و:

وفا

وحیده


- حرف ه:

هدیه زهرا : دختری که هدیه و عطیه از طرف حضرت زهراست

هدی : هدایت ،از القاب قرآن،(هدایت برای مومنین)


- حرف ی:

یامین : اسم مادر حضرت یوسف،(مادر بنیامین)

یسنا : حمد و ستایش،نماز

یوکابه : (عبری) به معنی " خداوند مجداست "؛ (در اعلام) مادر هارون و موسی و مریم و عمه‌ی زوجه‌ی عمرام لاوی

نامهای قرآنی, نام های دخترانه, نام های دخترانه مذهبی, نام های دخترانه قرآنی, نام دختر, نامهای دخترانه,اسم قرآنی دختر,اسم های پیامبران

دیدگاه‌ها  

حسین
+28 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیحسین 1394-03-10 12:24
:tashvigh:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
مریم
-2 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیمریم 1394-05-25 15:11
مرسی خیلی جالب بود
ولی خیلی از اسم های زیبای مذهبی و قرانی رو نزاشته بودید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
حسین - مدیر
+5 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیحسین - مدیر 1394-05-25 16:30
شما لطف دارید.
با توجه به گستردگی نام های زیبای اسلامی و قرآنی ، در اینجا مجموعه ای کوچک از این نام ها رو برگزیدیم و به انظار عموم قرار داده ایم.
از کاربران محترم خواهشمندیم هر کس اسامی زیبا و مذهبی اسلامی در نظر داشت که در این مجموعه نبود ، در همین قسمت ذکر بفرمایند تا در صورت تمایل با نام خود همان عزیز در پست اضافه شود.
با تشکر از همه کاربران که در این راه ما را یاری خواهند کرد تا همه از این اسامی زیبا استفاده نمایند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
وحیده
+9 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیوحیده 1396-09-29 17:54
سلام می دونید وحیده به چه معناست؟
یگانه بی همتا
می دونید وارونه اسم وحیده چی پنهان شده ؟
به شمارش ابجد هدیه + 63 یا هدیه + 9 و همان هدیه جو
می دونید ح که ابجدش 8 است بعد از تمام شدن هدیه یعنی 5-8 می شود 3 و حرف واو 6 هست این دو در وارونه باهم جمع می شوند و می شوند جو و در واقع هدیه جو همان هدیه آسمانی و قران را معنی می دهد در وارونه وحیده یعنی 9 هدیه یک چیز پنهان شده و آن 9 دی ماه هست که هم ماه دهم و هم روز نهم را باهم دارد مثل ابجد ده در اسم وحیده و دانستنی های بسیار زیبا و جالب دیگری هم دارد :tashvigh:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
راضیه
+5 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیراضیه 1394-06-03 17:42
با سلام.
اسم راضیه رو بنویسین.
از القاب خانم فاطمه زهرا هستش.به معنی پسندیده
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
حسین - مدیر
-1 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیحسین - مدیر 1394-06-04 10:36
کاربر گرامی ، به فرموده شما ، اسم زیبای راضیه به لیست اسامی افزوده شد.
با تشکر از شما
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
حسنی
+3 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیحسنی 1394-06-28 17:26
ممنون..من این مطلبو برای یکی از اقوام فرستادم...خدا قوت..و اجرکم عندالله
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
حامد - کارمند
+1 # تشکرحامد - کارمند 1394-06-28 19:51
شما لطف دارید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
یاسین
+2 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنییاسین 1394-07-11 23:56
سلام
عنوان مطلب اسامی دخترانه هست ولی با بی دقتی یاسین را در اینجا نوشته اید.
یاسین اسم پسرانه است.
قلب قران و از القاب حضرت. محمد.
سلام علی ال یاسین
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
ماریا - کارمند
+8 # پاسخماریا - کارمند 1394-07-12 14:06
با تشکر از تذکر جنابعالی اسم مورد مذکور به اسامی پسران انتقال یافت.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
فافا
+1 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیفافا 1394-08-14 23:49
سلام لطفا اسامی کوثر مریم محدثه ملیحه حوریا راحله سوده عطیه سمیه ماریه مولود مهلا رو هم اضافه کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
ماریا - کارمند
+4 # پاسخماریا - کارمند 1394-08-15 15:43
سلام مرسی شما لطف دارید عزیز.
نام های زیبای مریم - محدثه - راحله - سوده - سمیه - مولود و مهلا که موجود نبودن رو اضافه کردیم. بقیه موجود بودن.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
parviz
+2 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیparviz 1394-09-15 14:14
منون از نامهای زیبای شما ولی لازم به زکر است که اگه لطفی کنید از نامهای دخترانه مذهبی که اولش از(آ)شرو ع بشه بی نهایت ممنون میشم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
حسین - مدیر
+1 # پاسخحسین - مدیر 1395-02-24 16:46
در اول لیست نام هایی که با حرف ( آ ) شروع میشه، افزوده شد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
سحاب
+1 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیسحاب 1394-11-03 17:59
با سلام ممنون از اسامی شما.اسم دخترانه بنام یوکابه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
حسین - مدیر
+3 # پاسخحسین - مدیر 1394-11-03 18:13
با سلام
نام دخترانه زیبای "یوکابه" که نام مادر حضرت موسی و مریم هست، به لیست اضافه شد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
مامان فاطمه جانان
-1 # اشکال در اسممامان فاطمه جانان 1394-11-15 18:13
باسلام و تشکر بخاطر زحمتی که کشیدید،اسم عبری حضرت فاطمه س که مورد قبول کشیشان نیز می باشد و مستندی با همین موضوع هم از شبکه سراسری ایران پخش شد،فاطیما است.اینجا به اشتباه،فاطمیا آمده است.لطفا تصحیح بفرمایید.باتشکر و آرزوی موفقیت برایتان
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
حسین - مدیر
+2 # پاسخحسین - مدیر 1395-02-24 16:43
نام زیبای فاطیما تصحیح شد.
با تشکر از دقت شما
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
kh.m
-3 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیkh.m 1395-03-04 12:23
سلام. لطفا اسم دختر که به علیرضا بیاد پیشنهاد بدهید. ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
راضیه
+2 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیراضیه 1395-06-02 17:08
علیرضا و مرضیه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
حسین - مدیر
0 # اسم قرآنی نشاطحسین - مدیر 1395-03-21 22:19
" سلام. اسم من نشاط هست و یک اسم عربی،نمی باشد. شکسته شده آنرا می توان در سوره نازعات مشاهده کنید. و ناشطات نشطا. و در معنی آن نیز همین معنی ذکر شده است. من اسمم را یک اسم قرآنی می دانم. لطفا به اسامی قرآنی دختران آنرا اضافه کنید. با تشکر."
-------------------------------------------------------
اسم زیبای "نشاط "به لیست نام ها افزوده شد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
Arezoo Bahramzadeh
-4 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیArezoo Bahramzadeh 1395-03-27 02:12
سلام خسته نباشید، ببخشید من میخوام اسم شناسنامه ایم رو تغییر بدم آیا این نام رو ثبت احوال قبول میکنه؟ من سوال کرده بودم بهم گتم فقط زهراوزینب وفاطمه و ریحانه ولیلا میشه، لطفا جواب بدید
باتشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
حسین - مدیر
0 # تغییر نامحسین - مدیر 1395-03-27 11:28
سلام.
ثبت احوال برنامه های خودش رو دنبال میکنه ولی دلیلی نیست که اسم مدّنظر شما رو قبول نکنه.
تا اونجا که میدونم فقط اسمهای مستهجن و یا اسمی که توهینی باشه رو قبول نمیکنه.
عزیزانی که در این مورد نظر خاصی دارن هم بفرمایند تا استفاده بشه.
با تشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
زهرا
+1 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیزهرا 1395-12-16 18:27
بله من یکی از دوستام اسمش طیبه بود عوض کرد. دلیل پرسیده بودن گفت از بچگی فلان اسم صدام کردن دوشخصیتی شدم. سخت نمیگیرن.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
وحیده
+1 # psvوحیده 1395-05-19 13:12
سلام اسم پسرم پارسا هست یک اسم زیبا دختر به من پیشنهاد بدید.ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
حسین - مدیر
+2 # پیشنهادحسین - مدیر 1395-05-19 21:42
سلام.
به نظرم اسم "پارمیس" زیباست و به معنی زن دانا و بانوی پرمهر.
موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
حامد - کارمند
+3 # اسم دخترانهحامد - کارمند 1395-05-19 21:50
سلام
پَرسا: به معنی نرم و لطیف مانند پر
پردیس: به معنی فردوس ، باغ
پرستو: پرنده مهاجر
نظر منه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
مهسا
+4 # نام دخترمهسا 1395-05-19 21:53
به نظرم پارمیدا خیلی اسم نازیه که اسم دختر بردیا هم بوده
پارمین هم خوبه معنیش تکه یا قطعه ای از بلوره
مرسی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
نیره
+4 # اسم جدیدنیره 1395-06-05 13:18
سلام خوبین اسم نیره رو جا انداختین به معنی نورانی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
حسین - مدیر
0 # پاسخحسین - مدیر 1395-06-05 17:34
کاربر گرامی، اسم زیبای نیّره نیز به لیست اسامی افزوده شد.
با تشکر از شما
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
المیرا
+3 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیالمیرا 1395-07-27 19:07
سلام و خسته نباشید اسمهاتون عالی بودن
میشه اسم دخترانه ای که به یونس و المیرا بیاد پیشنهاد بدید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
میترا
+1 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیمیترا 1395-07-28 22:10
به نقل از المیرا:
سلام و خسته نباشید اسمهاتون عالی بودن
میشه اسم دخترانه ای که به یونس و المیرا بیاد پیشنهاد بدید

واسه یونس (مونس)
المیرا هم الیسا

ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
حدیث
+1 # اسامی دخترانه مذهبیحدیث 1395-09-11 17:36
سلام.میشه خواهش کنم اسامی که به (حدیث)بیاد روهم اضافه کنید.خواهشا هم قشنگ باشه هم باکلاس باشه هم مذهبی باشه.دخترونه هم باشه.ممنون میشم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
حسین - مدیر
-1 # پاسخحسین - مدیر 1395-09-11 18:05
سلام.
به نقل از حدیث:
سلام.میشه خواهش کنم اسامی که به (حدیث)بیاد روهم اضافه کنید.خواهشا هم قشنگ باشه هم باکلاس باشه هم مذهبی باشه.دخترونه هم باشه.ممنون میشم

به نقل از حدیث:
سلام.میشه خواهش کنم اسامی که به (حدیث)بیاد روهم اضافه کنید.خواهشا هم قشنگ باشه هم باکلاس باشه هم مذهبی باشه.دخترونه هم باشه.ممنون میشم

اسامی، از طرف کاربران عزیز کامل تر میشه هر کاربری در حد وسع و نام هایی که به گوشش خورده میتونه در قسمت نظرات ما رو درمیان بزاره تا اسم یا اسم ها رو اضافه کنیم.
ما نیز هر چند وقت یکبار اسامی رو اضافه میکنیم تا این اسامی قرآنی و مذهبی رواج بیشتری پیدا کنه.
با تشکر از همگی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
حسین - مدیر
+2 # پاسخحسین - مدیر 1395-09-11 18:07
سلام.
به نقل از حدیث:
سلام.میشه خواهش کنم اسامی که به (حدیث)بیاد روهم اضافه کنید.خواهشا هم قشنگ باشه هم باکلاس باشه هم مذهبی باشه.دخترونه هم باشه.ممنون میشم

به نقل از حدیث:
سلام.میشه خواهش کنم اسامی که به (حدیث)بیاد روهم اضافه کنید.خواهشا هم قشنگ باشه هم باکلاس باشه هم مذهبی باشه.دخترونه هم باشه.ممنون میشم

اسامی، از طرف کاربران عزیز کامل تر میشه هر کاربری در حد وسع و نام هایی که به گوشش خورده میتونه در قسمت نظرات ما رو درمیان بزاره تا اسم یا اسم ها رو اضافه کنیم.
ما نیز هر چند وقت یکبار اسامی رو اضافه میکنیم تا این اسامی قرآنی و مذهبی رواج بیشتری پیدا کنه.
هر کاربری که به فکرش میرسه این کاربر عزیزمون رو هم راهنمایی کنه.
با تشکر از همگی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
فاطمه
-4 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیفاطمه 1395-10-12 10:50
سلام. لطفا اسم هاي زيباي حانيه و نورا و سمانه و بصيرا و طليعه را هم اضافه كنيد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
حسین - مدیر
-1 # پاسخحسین - مدیر 1395-10-12 16:47
به نقل از فاطمه:
سلام. لطفا اسم هاي زيباي حانيه و نورا و سمانه و بصيرا و طليعه را هم اضافه كنيد.

نامهای نورا - و سمانه در لیست موجود بودن ولی نامهای زیبای طلیعه - حانیه و بصیرا به لیست افزوده شدند.
با تشکر از همه عزیزان بخصوص کاربر گرامی "فاطمه"
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
زكيه
+1 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیزكيه 1395-10-30 11:44
با عرض سلام من اسم دخترم را از روى سايت شما انتخاب كردم عليابعضى از دوستانم ميگه كه اين اسم پسرانه است نظر شما را ميخواستم بدونم ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
حسین - مدیر
+1 # پاسخحسین - مدیر 1395-10-30 12:59
به نقل از زكيه:
با عرض سلام من اسم دخترم را از روى سايت شما انتخاب كردم عليابعضى از دوستانم ميگه كه اين اسم پسرانه است نظر شما را ميخواستم بدونم ممنون

با سلام خدمت کاربر عزیز
نام علیا از نام های زیبای عربی و مونثِ نام اعلی یا علی می باشد. معنی این نام (بانوی والا،رفیع، بزرگوار و ناب) می باشد.
احتمالا عزیزانی که به شما گفته اند این نام پسرانه است، با ایلیا اشتباه گرفته اند که شباهت زیادی به نام علیا دارد.
با تشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
شقایق
+2 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیشقایق 1395-11-19 11:53
باسلام لطفا یه اسم قشنگ وبامعنی دخترانه که به اسم رقیه بیاد پیشنهاد بدید ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
ممد
0 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیممد 1396-01-10 00:18
سلام
نعیمه هم میتونید بنویسید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
حسین - مدیر
-1 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیحسین - مدیر 1396-01-10 15:13
به نقل از ممد:
سلام
نعیمه هم میتونید بنویسید

اسم زیبای نعیمه به لیست افزوده شد. باتشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
Sadat
-1 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیSadat 1396-01-26 02:30
سلام..خسته نباشید..ببخشید اسم های دخترونه وپسرونه ای که به که به رضا ومهدیه بیاد میشه نام ببرید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
صدیقه
0 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیصدیقه 1396-05-25 18:34
باسلام.صدیقه رو فراموش کردید تعجب میکنم.اسمی بسیار زیبا و پرمعنا وازاسامی حضرت فاطمه س میباشد ونیز ازاسامی حضرت مریم س که در قرآن نیز آمده است.صدیقه اسمی دخترانه یعنی بسیارراستگو ودرستکار البته معنای دوست نیز هست.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
حسین - مدیر
0 # پاسخحسین - مدیر 1396-05-26 10:31
به نقل از صدیقه:
باسلام.صدیقه رو فراموش کردید تعجب میکنم.اسمی بسیار زیبا و پرمعنا وازاسامی حضرت فاطمه س میباشد ونیز ازاسامی حضرت مریم س که در قرآن نیز آمده است.صدیقه اسمی دخترانه یعنی بسیارراستگو ودرستکار البته معنای دوست نیز هست.

کاربر گرامی، نام زیبای "صدیقه" به لیست اسامی افزوده شد.
باتشکر از شما
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
صدیقه
+2 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیصدیقه 1396-05-26 17:44
باسلام وتشکر.لطفا بنویسید صدیقه اسم مونث بمعنی بسیار راستگو و درستکار وازاسمها والقاب حضرت فاطمه س و حضرت مریم س.ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
حسین - مدیر
-1 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیحسین - مدیر 1396-05-28 08:58
به نقل از صدیقه:
باسلام وتشکر.لطفا بنویسید صدیقه اسم مونث بمعنی بسیار راستگو و درستکار وازاسمها والقاب حضرت فاطمه س و حضرت مریم س.ممنون

فرموده شما اعمال شد. باتشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
فاطمه
0 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیفاطمه 1396-11-06 08:30
سلام .یه اسم دخترانه میخوام که فاطمه وعلیرضا بیاد .بجز زهرا
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
وجدانی
0 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیوجدانی 1397-03-09 17:07
اسم پارسانا رو هم بنویسید
(پارسا = پاكدامن، زاهد و متقي + نا ( پسوند نسبت ساز))، منسوب به پارسا، ا پارسا.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
حسین - مدیر
-1 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیحسین - مدیر 1397-03-11 03:11
به نقل از وجدانی:
اسم پارسانا رو هم بنویسید
(پارسا = پاكدامن، زاهد و متقي + نا ( پسوند نسبت ساز))، منسوب به پارسا، ا پارسا.

با سلام. نامی که فرموده اید یک نام ایرانی هست که در قسمت "www.dlsell.ir/education-articles/farhangi-ejtemaee-article/371" افزوده شد.
باتشکر از شما کاربر عزیز.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
نرگس
0 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنینرگس 1397-05-29 00:46
نرگس چی پس؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
حسین - مدیر
-1 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیحسین - مدیر 1397-05-29 09:13
به نقل از نرگس:
نرگس چی پس؟

سلام
نام نرگس ریشه ایرانی، یونانی دارد ولی نرجس عربی می باشد که به لیست افزوده شد.
باتشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
پریناز
-1 # RE: اسم های دخترانه مذهبی و قرآنیپریناز 1397-08-08 15:13
خیلی قشنگ بودن مررررررسی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود خدمات رسانی پایگاه اینترنتی دی ال سل نقش کاملا موثری ایفا می کنند لذا صمیمانه از شما خواهشمندیم با عنایت به حدیث «مومن آیینه مومن است» ، شما نیز آیینه ما باشید و با یادآوری نقاط ضعف و قوت پایگاه اینترنتی دی ال سل، ما را از این امر محروم نفرمایید.

چند نکته مهم:
• نظرات شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت منتشر خواهد شد.
• نظرات تکراری و تبلیغاتی، تائید نمی شوند و امتیازی هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.
• در صورتی که نظر شما نیاز به پاسخ دارد، پاسخ خود را در ذیل همان موضوع دنبال فرمایید.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اگر مطلب مفید بود آن را به اشتراک بگذارید:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
اسم های دخترانه مذهبی و قرآنی - 3.7 out of 5 based on 210 votes

آدرس تلگرام ما - پایگاه اینترنتی دی ال سل

مشخصات و آدرس سایت Site Profile

وبسایت www.dlsell.ir
پشتیبانی: support@dlsell.ir
تماس با ما: contact@dlsell.ir
راهنمایی: help@dlsell.ir
وب مستر: webmaster@dlsell.ir
تلگرام: dlsell@

کانال آموزشی و خرید در تلگرام
logo-samandehi